سنجش زنده بودن اشکال کوکوئید هلیکوباکتر پیلوری به روش فلوسایتومتری

2021-01-19T14:18:25+03:30ژانویه 19th, 2021|آگاهی, مقاله|