توضیحات

سری دستگاه های فلوسایتومتری سایتوفلکس اس،  Cyto Flex s Flowcytometry مدل پیشرفته تر از پلتفرم سایتوفلکس می باشد. این مدل از Beckman Coulter با توجه به داشتن 4 لیزر، فیلترهای منحصر به فرد و پیکربندی چندگانه باعث می گردد که دانشمندان دغدغه ای نسبت به عملکرد دستگاه نداشته و تمام توجه و تمرکز خود را بر انجام هر چه بهتر تحقیقات علمی قرار دهند. این مدل دستگاه فلوسایتومتری در 4 نوع مختلف به بازار عرضه شده است. همه ی مدل های سری سایتوفلکس برای خوانش نمونه از نرم افزار CytExpert بهره می برد.

–          این 4 سری از مدل سایتوفلکس دارای لیزر به رنگ های زیر می باشند:

Violet-Blue-Yellow Green-Red (V-B-Y-R)

Near UV-Violet-Blue-Red (N-V-B-R)

Near UV-Violet-Blue-Yellow Green (N-V-B-Y)

Violet-Blue-Red-IR (V-B-R-I)

–          حداقل 4 پارامتر را فعال نمایید و بعدا تا 13 پارامتر ارتقا بدهید.

–          برای دسترسی به آنالیز و خوانش همزمان تعداد بیشتری نمونه ماژول plate loader  در دسترس شما قرار داده شده و برای استفاده در محیط های کنترل شده و آزمایشگاهی نرم افزار شامل tools for 21 CFR Part 11 compliance می باشد.

 

کاتالوگ محصول