توضیحات

سری دستگاه های فلوسایتومتری سایتوفلکس ال ایکس،CytoFLEX LX Flow Cytometer  مدل پیشرفته تر از پلتفرم سایتوفلکس کمپانی Beckman Coulter می باشد. وجود شش لیزر در دستگاه به شما اجازه می دهد طیف وسیعی از فلوروکروم های متصل به آنتی بادی را با حداقل هم پوشانی بکار ببرید. همه ی مدل های سری سایتوفلکس برای خوانش نمونه از نرم افزار CytExpert بهره می برد

–           از این مدل دو سری موجود است:

UV-Violet-blue-Yellow Green-Red-IR (U-V-B-Y-R-I)

 Near UV-Violet-Blue-Yellow Green-Red-IR (N-V-B-Y-R-I)

–          این مدل از دستگاه فلوسایتومتری حداقل 4 لیزر فعال و 14 رنگ دارد و برای فعال سازی لیزر ها و کانال های اضافی میتوانید کلید فعال سازی را در آینده تهیه نمایید.

–          برای دسترسی به آنالیز و خوانش همزمان تعداد بیشتری نمونه ماژول plate loader  در دسترس شما قرار داده شده و برای استفاده در محیط های کنترل شده و آزمایشگاهی نرم افزار شامل tools for 21 CFR Part 11 compliance می باشد.