توضیحات

سایتوفلکس اولین مدل عرضه شده به بازار از سری دستگاه های فلوسایتومتری برند Beckman Coulter می باشد و همچنین طراحی دستگاه بطوری است که باعث می شود کار کردن با آن بسیار آسان باشد. باتوجه به کیفیت، دقت و حساسیت بالا دیگر دانشمندان دغدغه ای نسبت به عملکرد دستگاه نخواهند داشت و تمام توجه و تمرکز خودشان را بر انجام هر چه بهتر تحقیقات علمی قرار می دهند.

حساسیت و دقت بالا این مدل در تمامی قطعات، باعث برتری زیاد این مدل سایتومتری نسبت به دستگاه های بزرگتر از خودش می گردد.

همه ی مدل های سری سایتوفلکس برای خوانش نمونه از نرم افزار CytExpert بهره می برد.

–          مدل Violet-Blue-Red (V-B-R)  از سری سایتوفلکس به طور کامل با 13 رنگ یا حداقل چهار رنگ فعال می شود، سایر کانال ها را میتوانید در آینده فعال کنید.

–          شامل 13 فیلتر  Band Pass

450/45, 525/40 (2), 585/42, 610/20 (2), 660/10 (2), 690/50, 712/25, 780/60 (3)

–          برای دسترسی به آنالیز و خوانش همزمان تعداد بیشتری نمونه ماژول plate loader  در دسترس شما قرار داده شده و برای استفاده در محیط های کنترل شده و آزمایشگاهی نرم افزار شامل tools for 21 CFR Part 11 compliance می باشد.

کاتالوگ محصول