شرکت فرمند دانش ابزار به عنوان یکی از شرکت های گروه سرو پایدار و نماینده ی انحصاری کمپانی Cytek  امریکا جهت معرفی محصولات و همچنین خدمات فنی خود در چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی شرکت نمود.

شرکت فرمند دانش ابزار در چهارمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی

چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی در مرکز همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی تهران از 6 تا 8 اردیبهشت ماه 1397 برگزار گردید.

شرکت فرمند دانش ابزار به عنوان یکی از شرکت های گروه سرو پایدار و نماینده ی انحصاری کمپانی Cytek  امریکا جهت معرفی محصولات و همچنین خدمات فنی خود در این کنگره شرکت نمود.

همچنین در طی برگزاری نمایشگاه و با همکاری مسئولین برگزار کننده، کارگاه آموزش فلوسایتومتری در روز جمعه مورخ 7 اردیبهشت 1397 توسط مدیرعامل این شرکت جناب آقای احسان جان زمین برگزار گردید که با استقبال بسیار خوبی از طرف اساتید و متخصصان حاضر در کنگره همراه بود.